Основни дейности

Дейност 1

Сформиране на екип по проекта. Информационна кампания

Дейност 2

Създаване на информационна платформа – сайт

Дейност 3

Работно посещение в Португалия

Дейност 4

Анализ на потребностите от електронно обучение

Дейност 5

Провеждане на обучителни семинари;

Дейност 6

Конференция„Електронното обучение в образованието – алтернатива или интеграция?”;

Дейност 7

Разработване на обучителни програми