Име на проекта

Приложение на ИКТ в образованието – от университета към училището на базата на българския и португалски опит

Място на изпълнение на дейностите

Област: София, Община: Столична, град: София

Продължителност

12 месеца

Обща стойност на проекта

130 879. 64 ЛЕВА