Работно посещение в гр. Арифана, Португалия

1175322_626146497406869_1924498465_nВ периода  05.09 до 09.09.2013 г. беше осъществено работно посещение в гр.Арифана, Португалия. Целта на посещението, както е заложена в проекта е “Проучване на партньорския опит в прилагане на електронното обучение в образованието. Наблюдение на добри практики и договаряне на обмен на служители”.

В групата бяха включени 14 души – 9 учители от 144 СОУ „Народни будители” и още 5 преподаватели от СУ „Св.Климент Охридски“.

Организацията на посещението беше на високо ниво както от българска, така и от португалска страна.

Реализираните дейности бяха в две насоки: организационно–управленски  и съдържателни.

В първата дейност  са работните срещи на управителния екип – г-жа В. Николова, г-жа Д. Евтимова, г-жа И. Петкова,  г-жа Мария Гийомар Ферейра да Силва и г-жа Роза Еврова. На тях се направи анализ на свършената работа по проекта до момента и предстоящите дейности за реализиране на заложените задачи. Уточниха се дати за посещението на португалските партньори в България 28.11. – 02.12.2013 год. и участието на водещата организация и партньорите в тематичната конференция „Електронното обучение в образованието – алтернатива или интеграция?” Представени бяха и резултатите от изследване мнението на учителите.

Вторият, съдържателен аспект, беше много богат на дейности.

Те включваха:

  • Посещение и разглеждане научилището Agrupamento de Escolas de Arrifana – Escola Básica deArrifana, включващо:
  • Запознаване с екипа на управление на училището и учителите, с материалната база и организацията на работата.
  • Наблюдение на e-Learning урок, проведен с ученици от начален курс с помощта на мини-лаптопи. Обучението е  по инициатива „Магелан“ ( 2009) – глобален проект на португалското правителство за осигуряване на лаптопи на учениците между 6 и 10 години.
  • Представяне на 15 презентации, подготвени от колегите от Португалия. Представена беше португалската образователна система, промените в нея, начините на включвате на ИКТ в: организацията и работата на училището, целия образователен процес по етапи, библиотечната дейност. След всяка от презентациите колегите бяха отворени за въпроси. Получиха се интересни дискусии. Запознахме се с блогове посветени на здравето (HealthBlog), науката (ScienceinArrifanaBlog|, биологията (BioTerraMar), литературата (ForadaEstanteBlog – http://fora-da-estante.blogspot.com/), историята (ImplantacaodaRepublicaBlog -http://repcem.blogspot.com/) и т.нар. EscolaVirtual. Описаха приложението на ИКТ при работата в бибилиотеката, подробно беше разяснениа работата в Moodle като имахме достъп и до платформата – http://moodle-arrifana.com/moodle/.
  • среща с представители на училищните партньори в лицето на заместник – кмета на Арихана, родители и местна общност, проявили интерес към проекта и дейността на поругалските партньори.