Работно посещение в гр. Арифана, Португалия

Галерия със снимки от провелото се на 05.09 до 09.09.2013 г. работно посещение в гр. Арифана, Португалия с цел “Проучване на партньорския опит в прилагане на електронното обучение в образованието. Наблюдение на добри практики и договаряне на обмен на служители”.