Провеждане на обучителни семинари

2013 22 Август

Първият обучителен семинар ще се състои в периода 22-25.08.2013 г. от 9.00 до 13.00ч. в 144 СОУ „Народни будители“ на тема „Създаване на дидактически материали със софтуера „Енвижън“ и интегрирането им в часовете от задължителната подготовка“.  Обучители ще бъдат  доц. д-р Николай Цанев, гл. уч. Антоанета Миланова. 

Повече информация за семинара виж тук.