Проведе се информационна пресконференция в БТА

conferenceНа 29.05.2013г. от 10.00ч. се проведе информационна пресконференция в БТА – гр. София, със следния Дневен ред:

Откриване на пресконференцията и представяне на участниците

 – доц. Владислав Господинов

 Представяне на екипа за управление

 – г-жа Величка Николова – директор на училището и ръководител на проекта

Представяне на 144 СОУ „Народни будители“ – бенифициент по проекта

 – г- жа Саша Петрова – пом.-директор на училището

Представяне на Moodle платформата

г-жа Маруся Николаева – преподавател по ИТ в училището

Представяне на Партньор 1- Сдружение на Училища на Арифана – Основно училище от Арифанa, Португалия

г-жа Роза Еврова -организационен  координатор, отговарящ за контактите с чуждестранния партньор

Представяне на Партньор 2 – СУ „Св. Климент Охридски“

г-жа Илияна Петкова – координатор – екип ”Експерти”

Представяне на основните дейности по проекта, етапите на работа и очакваните резултати

г-жа Десислава Евтимова – технически организатор

Въпроси към участниците

Закриване на пресконференцията

доц. Владислав Господинов