Покана за IV-ти обучителен семинар

2013 19 Октомври

Уважаеми колеги,

заповядайте на четвъртия по ред обучителен семинар. Той ще се състои на 19 и 20, 26 и 27.10. 2013 г. Темата е: Представяне на научна информация чрез интегриранена софтуерни приложения в учебния процес (PowerPoint 2010, Prezi и AdobePresenter 7).

Провеждането ще бъде отново в Центъра заелектронно обучение към Факултета попедагогика. Адресът е ІV км., бл.І, ет.4, зали 43-44.

Лектор е гл.ас. Стоян Съев