Подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ

v_nikolovaНа 3.04.2013г. г-жа Величка Николова, в качеството си на директор на 144 СОУ ”Народни будители”, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-7.0.07. Наименованието на проекта е: Приложение на ИКТ в образованието-от университета към училището на базата на българския и португалски опит.

Партньори по проекта са:

Партньор 1 – Сдружение на Училища на Арифана – Основно училище от Арифанa,

Португалия

 Партньор 2 – СУ ”Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика.