Информационна пресконференция в БТА – гр. София

Галерия със снимки от провелата се на 29.05.2013г. от 10.00ч. Информационна пресконференция в БТА – гр. София за представяне на проект „Приложение на ИКТ в образованието-от университета към училището на базата на българския и португалски опит“ по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-7.0.07.