III-ти обучителен семинар

2013 14 Октомври

Уважаеми колеги,

третият обучителен семинар ще се състои в периода 14-17.10.2013 г. от 9 до 18 ч.  в Центъра за електронно обучение към Факултета по педагогика. Той е ситуиран на ІV км, бл.І, ет.4, каб. 43-44. Темата на семинара е „ За придаване на педагогически дизайн на елекронно базирани учебни дейности“ Обучител – проф.д-р Румяна Пейчева-Форсайт.