II-ри обучителен семинар

2013 02 Септември

Уважаеми колеги,

вторият обучителен семинар ще се състои на 02 и 03.09 и 10 и 11.09. Той е базисен и е насочен към запознаване с образователната платформа MOODLE. Курсът е оргинизиран в две групи и е с обща продължителност 60 часа. В тях се включват часове в присъствена форма, кактои такива за дистанционно консултиране и самостоятелна работа. Мястото на провеждане е Центъра заелектроннообучение на Факултета попедагогика,който е ситуиран на ІV км., бл.І, ет.4, зали 43-44. Лектор е гл.ас. Стоян Съев.

 За повече подробности вижте тук.