1175322_626146497406869_1924498465_n

Работно посещение в гр. Арифана, Португалия

В периода  05.09 до 09.09.2013 г. беше осъществено работно посещение в гр.Арифана, Португалия. Целта на посещението, както е заложена в проекта е “Проучване на партньорския опит в прилагане на електронното обучение в ...още

conference

Проведе се информационна пресконференция в БТА

На 29.05.2013г. от 10.00ч. се проведе информационна пресконференция в БТА – гр. София, със следния Дневен ред: Откриване на пресконференцията и представяне на участниците  – доц. Владислав Господинов  Представяне на ...още

v_nikolova

Подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ

На 3.04.2013г. г-жа Величка Николова, в качеството си на директор на 144 СОУ ”Народни будители”, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-7...още